Artikkel-ID : 00242596 / Sist endret : 05.03.2020Skriv ut

Skjermen forblir mørk etter at jeg avslutter et anrop

  Når du holder enheten mot øret under en samtale, slås skjermen av for å hindre at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet. Hvis du opplever at skjermen ikke slås på igjen når du flytter enheten bort fra øret, prøv følgende:

  • Trykk lett på strømknappen som en midlertidig løsning. Hvis skjermen ikke slås på igjen, trykker du på strømknappen igjen.
  • Kontroller at du har fjernet den midlertidige beskyttelsesfilmen som dekket skjermen da du kjøpte enheten. Filmen er bare designet for å beskytte skjermen under frakt og er enkel ta av.
  • Hvis du har påført en skjermbeskytter på enheten din, kontrollerer du at den er beregnet for Xperia-modellen din. Det er viktig at skjermbeskytteren har hull som er plassert nøyaktig slik at nærværssensoren ikke er blokkert. For å bekrefte den eksakte plasseringen av nærværssensoren for Xperia-modellen din kan du se på oversiktsillustrasjonen i brukerhåndboken.
  • Slå av enheten og slå den deretter på igjen. Ved å gjøre dette, slår du av alle apper som kjører og frigjør minne, noe som enkelte ganger kan løse problemet automatisk.
  • Oppdater enheten for å sikre at du får optimal ytelse og de nyeste forbedringene.
  • Det anbefales at du sikkerhetskopierer og synkroniserer viktige data med en Google-konto.
  • Bruk Xperia Companion-dataprogrammet til å utføre en programvarereparasjon for å tilbakestille enheten din. Vær oppmerksom på at alle data slettes fra enheten når du utfører en programvarereparasjon. Innhold som du har lagret på et eksternt SD-kort, som for eksempel bilder, videoer og musikk, slettes ikke.

   Slik sikkerhetskopierer du dataene ved hjelp av en datamaskin 

   Slik sikkerhetskopierer og synkroniserer du apper, telefoninnstillinger og anropslogg 

   For å reparere enhetsprogramvaren ved hjelp av Xperia Companion