Artikkel-ID : S700024469 / Sist endret : 30.10.2012Skriv ut

Windows 8 - Slik kan du justere innstillingene til bevegelsesstyringen

  Slik kan du justere innstillingene til bevegelsesstyringen


  1. Bytt til skrivebordet
  2. Høyreklikk på ikonet til VAIO Gesture Control
  3. Velg “VAIO Gesture Control Settings” (innstillinger for VAIO bevegelsesstyring)
  4. Velg “Advanced Settings” (avanserte innstillinger)
  5. Juster følsomheten til kameraet under “Gesture control settings” (innstillinger for bevegelsesstyring)