Artikkel-ID : S700024496 / Sist endret : 30.10.2012Skriv ut

Windows 8 - Slik kan du konfigurere inntasting på tastaturet

  Slik kan du konfigurere inntasting på tastaturet

  1. Start søkeamuletten ved å trykke Windows-tasten + C
  2. Velg Search (søk)
  3. Velg Control Panel (kontrollpanel)
  4. Velg “Change input methods” (endre inntastingsmetode) på kategorien Clock, Language, and Region (klokke, språk og region)
  5. Velg “Options” (alternativer)
  6. Velg “Add an input method” (legg til en inntastingsmetode)
  7. Velg ønsket inntastingsmetode og velg deretter “Add” (legg til)
  8. Velg “Save” (lagre)