Artikkel-ID : S700024497 / Sist endret : 30.10.2012Skriv ut

Windows 8 - Slik kan du konfigurere oppstartsprogrammene ved hjelp av Task Manager (oppgavebehandling)

  Slik kan du konfigurere oppstartsprogrammene ved hjelp av Task Manager (oppgavebehandling)


  Hvordan kan jeg starte Task Manager (oppgavehandling)

  1. Vis Amulettmenyen ved å plassere pekeren i øverste høyre eller nederste høyre hjørne.
  2. Velg “Search” (søk)
  3. Bla ned til høyre og velg “Task Manager” (oppgavebehandling)
  4. Velg More details (flere detaljer)
  5. Detaljert informasjon om systemet er nå tilgjengelig for sluttbrukeren


  Forbedre oppstartsytelsen ved hjelp av Task Manager (oppgavebehandling)

  1. Velg kategorien “Startup” (oppstart)
  2. Høyreklikk på programmet og velg deretter “Disable” (deaktiver) for å hindre at et angitt program starter opp under oppstart
  3. Velg “Enable” (aktiver) på et angitt program skal kunne starte opp under oppstarten
   Advarsel: Tenk deg godt om før du deaktiverer programmet  Merk at det er viktig at enkelte programmer kan starte opp under oppstart.  Brukeren kan aktivere programmer som er deaktiverte