Den utrolige jorden inspirerer oss

Sony kunne ikke ha levert utrolige opplevelser uten inspirasjon fra verdenen rundt oss. Sony tar i bruk kreativitet og teknologi for å nå miljømålet vårt Veien til null innen 2050, samtidig som vi gjør enda mer for å kunne leve i pakt med naturen.

TOPICS
Innovasjon for bærekraft på jorden
Handlinger for klimaendring
Handlinger for ressurser
Triporous
TriporousTM bidrar til en renere verden
Hauger med pellets
Leder an i utviklingen av resirkulert plast
Handlinger for biologisk mangfold
Bilde av Playing for the Planet
UNEPs Playing for the Planet-video for FN-møtet om miljømangfold
Situasjonsbilde av en mann på en plantasje
Skaper rike økosystemer gjennom nye måter å drive landbruk på
Utfordring: minimalt fotavtrykk, maksimal inspirasjon
Handlinger for klimaendring
Produktbilde av PlayStation
Ekte energibesparelser i en virtuell verden
Situasjonsbilde av mennesker som jobber på fabrikk
Tiltak som reduserer anleggs fotavtrykk
Handlinger for ressurser
Handlinger for biologisk mangfold
Strand med blå himmel
Ett Sony, for havets fremtid

Sony kunne ikke ha levert utrolige opplevelser uten inspirasjon fra verdenen rundt oss. Sony tar i bruk kreativitet og teknologi for å nå miljømålet vårt Veien til null innen 2050, samtidig som vi gjør enda mer for å kunne leve i pakt med naturen.

Miljøaktiviteter fra Sony i hele verden
Forskrifter og annen informasjon for ditt land

Lær mer om forskrifter i landet ditt som er relevante for produkter fra Sony.