Den utrolige jorden inspirerer oss

Sony kunne ikke ha levert gode opplevelser uten inspirasjon fra verdenen rundt oss. Sony bruker kreativitet og teknologi for å nå Veien til null-miljøplanen innen 2050, samtidig som vi jobber for at vi skal kunne leve med liten miljøpåvirkning på planeten.

TOPICS
Innovasjon for bærekraft på jorden
Handlinger for klimaendring
Handlinger for ressurser/biologisk mangfold
Utfordring: minimalt fotavtrykk, maksimal inspirasjon
Handlinger for klimaendring
Handlinger for ressurser/biologisk mangfold
Miljøvennlige funksjoner i elektronikkprodukter
Miljøaktiviteter fra Sony i hele verden
Forskrifter og annen informasjon for ditt land

Lær mer om forskrifter i landet ditt som er relevante for produkter fra Sony.