Artikkel-ID : 00278232 / Sist endret : 21.09.2023Skriv ut

Slik tilbakestiller du en TV fra Sony (med en myk omstart, av- og påslåing eller en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene)

  Hva slags TV-tilbakestillinger kan jeg utføre?

  TilbakestillingstypeTV-en min er responsivTV-en min er ikke responsiv
  Myk tilbakestilling (Android TV og Google TV)Trykk på og hold inne av/på-knappen på fjernkontrollen for å velge Restart (Start på nytt). Ikke mulig
  Slå av og på (alle TV-er)Koble fra TV-strømledningen i 30 sekunder, og koble den deretter til igjenKoble fra TV-strømledningen i 30 sekunder, og koble den deretter til igjen
  Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene* (alle TV-er)Åpne innstillingene, og gå til Factory Data Reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene) Ikke mulig
  Manuell tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android TV og Google TV)*
  (Trykk for å hoppe til del)
  Bruk TV-knappene (på TV-en, ikke fjernkontrollen) til å utføre en manuell tilbakestillingBruk TV-knappene (på TV-en, ikke fjernkontrollen) til å utføre en manuell tilbakestilling

  *Husk at en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene sletter innstillinger og krever at du konfigurerer TV-en igjen.


  Problemer med responsiv TV

  Hvis TV-en din er responsiv, men har spesifikke problemer (apper krasjer, tilfeldige avslåinger, osv.), kan du prøve følgende:

  • Myk tilbakestilling (Android TV og Google TV): Trykk på og hold inne av/på-knappen til TV-en starter på nytt eller en meny vises, og velg deretter Restart (Start på nytt).
  • Slå av og på (alle TV-er): Koble fra TV-strømledningen i 30 sekunder, og koble den deretter til igjen.

  Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

  Hvis tidligere trinn mislykkes, men du har tilgang til innstillingene, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene i systeminnstillingene:

  • Trykk på hurtiginnstillingsknapp (Quick Settings-knappen), HOME-knappen eller ACTION MENU-knappen på fjernkontrollen avhengig av TV-en/fjernkontrollen.
  • Velg innstillingstannhjulet eller -pilen .
  • De neste trinnene avhenger av menyalternativene på TV-en:
   • Velg System →About (Om) →Reset (Tilbakestilling) →Factory data reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene) →Erase everything (Slett alt) →Yes (Ja).
   • Velg Device Preferences (Enhetsinnstillinger) →Reset (Tilbakestilling) →Factory data reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene) →Erase everything (Slett alt) →Yes (Ja).
   • Velg Storage & Reset (Lagring og tilbakestilling) →Factory data reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene) →Erase everything (Slett alt) →Yes (Ja).

  Tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene kan ta noen minutter. Vent til prosessen er fullført, så starter TV-en førstegangsoppsettet.


  Problemer med TV som ikke er responsiv

  Hvis TV-en ikke er responsiv (fryser, slår seg ikke på osv.), kan du prøve følgende:

  • Slå av og på (alle TV-er): Koble strømledningen fra i 30 sekunder, og koble den deretter til igjen.
  • Manuell tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android TV og Google TV): Hvis du ikke har tilgang til innstillingene.

  Slik utfører du en manuell tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

  Hvis du ikke får tilgang til innstillingene med fjernkontrollen, utfører du en manuell tilbakestilling til fabrikkinnstillingene ved hjelp av knappene på TV-en.

  Følg instruksjonene i henhold til hvor mange knapper det er på TV-en:

  Hvor finner jeg av/på-knappen på TV-en?

  Type A: TV-modellen har én knapp

  Type B: TV-modellen har tre knapper (til venstre, til høyre eller på baksiden)

  Type C: TV-modellen har flere enn tre knapper

  Hvis problemet vedvarer etter at du har utført trinnene i denne artikkelen, kan du ta kontakt med oss.