Artikkel-ID : 00245558 / Sist endret : 16.04.2021

Hvor finner jeg TV-ens modellnavn og serienummer?

  Det er viktig å søke etter det spesifikke produktet ditt for å få en god opplevelse på nettstedet for kundestøtte fra Sony. Produktsiden er det beste stedet for mye informasjon.

  Hver modell har sitt eget modellnavn og serienummer. Det finnes tre måter å finne dem på:

  1. Settings-menyen (Innstillinger)
  2. Klistremerket på baksiden av TV-en
  3. Originalesken/-emballasjen 

  1. Kontroller Settings-menyen (Innstillinger)

  Fremgangsmåten varierer litt avhengig av om TV-en er en Android TV eller ikke. 

  >>> Hvordan du ser om TV-en har Android eller ikke

  For Android TV-er fra Sony

  Menybane for Android TV oppført nedenfor 
  • 2018: AF9 and ZF9 Series
  • 2019: XG85, XG87, XG95, AG9 and ZG9 Series
  • 2020: XH80, XH81, XH85, XH90, XH91, XH92, XH95, A8, A9 and ZH8 Series
  • 2021: X80J, X81J, X82J, X85J, X89J, X90J, X92J, X93J, X94J, X95J, A80J, A83J, A84J, A90J and Z9J Series
  1. Trykk på Help-knappen (Hjelp) på fjernkontrollen
  2. Velg [Status & Diagnostics] (Status og diagnostikk) på venstre side av skjermen, og trykk deretter OK på fjernkontrollen
  3. Velg [System Information] (Systeminformasjon), og trykk deretter OK på fjernkontrollen
  Meny for andre Android TV-er (f.eks. 2017 XE90)
  1. Trykk på Help-knappen (Hjelp) på fjernkontrollen
  2. Velg [System Information] (Systeminfomasjon)

   systeminformasjon – Android-modellnummer

  For ikke-Android-smart-TV-er

  1. Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen
  2. Velg [Settings] (Innstillinger) → [Customer Support] (Kundestøtte) 
  3. Produktnavnet står øverst til høyre 

   modellnavn til ikke-Android TV-er

  2. Finn klistremerket på baksiden av TV-en

  Hvis du ser på baksiden av TV-en, ser du et lite klistremerke i svart-hvitt. Dette finner du vanligvis til venstre bak på TV-en. 

  På baksiden av TV-en – klistremerke med modellnavn og serienummer (på venstre side)

  Du kan finne følgende:

  (1) Modellnavnet  
  (2) Det syvsifrede serienummeret (dette nummeret finner du også på originalesken/-emballasjen)
  (3) Delenummeret (dette nummeret brukes kun til interne formål)

  miniklistremerke – modellnavn, serienummer og delenummer


  3. Originalesken

  Hvis du ikke får tilgang til TV-ens innstillingsmeny, eller hvis TV-en din er veggmontert slik at du ikke kan se klistremerket, kan du sjekke produktets originalemballasje eller brukerhåndbok.

   

  Spørsmål: Hva betyr modellnavnet?

  Hvert modellnavn er ikke en tilfeldig sekvens med tall. Navnet inneholder bestemt informasjon:

  KDL-32WD756
  KD-75XE9405
  KD-65AF9
  1. Denførste delen av modellnavnet (før bindestreken) angir TV-ens oppløsning: 2K (KDL) og 4K (KD). 
  2. Tallene etter tallene etter bindestreken angir skjermstørrelsen i tommer 
  3. Den siste sekvensen med bokstaver og tall angir en bestemt produksjonsserie. Den er viktigere for kundestøtte- og reparasjonsformål
   • Den siste bokstaven kan angi en fargevariant på innfatningen og rammen eller stativet 
   • Hvis bokstaven begynner på en A, betyr det at den er en del av OLED-serien vår 

  Ting det er verdt å huske på ...

  • Når du søker etter generell informasjon på støttesiden, kan du bruke modellnavnet
  • Her er noen eksempler på riktige modellnavn: KD-55X8507C, KDL-32EX710 og KD-55AG9
    

  Blu-ray Disc-spillere (BDP-er) og hjemmekinoanlegg

  Nedenfor finner du noen eksempler på BDP-er og hjemmekinoanlegg:

  1. Modellnavn
  2. Serienummer

  Blu-Ray Home cinema serial number example